Lena Langseth och Aino Andersson.

Med lätta, varsamma händer håller Lena Langseth Aino Anderssons hand mellan sina. Fingertoppar och handflator dansar och smeker fram över Ainos hud. Aino suckar och sjunk­er djupare ner i kudden.

– Nu somnar du snart Aino, säger Lena.

All personal på Eken och Björken i Onsala har fått lära sig mjuk beröring sedan Projekt Helhet startade. Det är en av tre beståndsdelar i projektet.

– Att mjukt beröra huden är ett sätt att bekräfta personen som blir berörd. Det är vetenskapligt bevisat.

Evidensbaserad forskning pekade ut tre vikt­iga områden med positiva effekter på äldres livskvalitet: fysisk, mental och social aktivitet, nyttiga mellan­mål och mjuk beröring.

Enhetscheferna Elzbieta Durling och Gordana Rajkovic beslöt sig för att satsa på alla tre. För dem var det viktigt att få personalen med sig och därför fick gruppledarna på Ekhagas sex avdelningar frågan om de ville delta. Lena minns att hon studsade upp när frågan kom.

– Jag vill! Det här är ju jättebra!

Lika entusiastiska var inte personalen när hon presenterade idén på följande ATP-möte. Hon och aktivitetsansvariga Jessica Atterlöf, på Ekhagas gemensamma äldrecentrum, hade tagit fram ett fint powerpointmaterial med alla nyheter som skulle införas. Lena både kände och såg hur hennes hårt prövade personal spände ögonen i henne och upprört signalerade ”Och hur i all världen ska vi hinna med detta också!?” Då släppte hon bomb­en: ”Ni slipper städet!” Elzbieta hade nämligen kommit fram till att om hon lade stimulanspengarna på en särskild städpersonal skulle den ordinarie personalen få tid till aktiviteter med de äldre.

– Personalen fick vara med och bestämma vad vi skulle göra för aktiviteter och det första halvåret blev det massor av promenader! Vi var ute nästan hela tiden.

Efter hand kom man på fler aktiviteter, som gympa, bakning, frågesport, fredagsmys, mindfulnessövningar med mera. De kom också underfund med att det krävdes särskilda ansträngningar för att nå de boende som drog sig undan på sina rum.

– Gruppaktiviteter passar inte alla. Men med vårt nya arbetssätt har vi tid för enskilda aktiviteter som passar även dem, säger Lena.

Visst hände det att de gick promenader även tidig­are, men då i bästa fall en gång i veckan. Städet hängde hela tiden över personalen och de blev ofta avbrutna av larm.

– Ibland funderade jag på varför jag läste till undersköterska när jag ändå bara städade.

Nu har även städningen blivit effektivare. Person­en som städar blir inte avbruten av andra uttryckningar. Nyttiga mellanmål är det tredje inslaget och även det har slagit oerhört väl ut, även om de än så länge inte har så mycket statistik att jämföra med.

– Men jag kan konstatera att våra kunder håller sin vikt bättre. Det är bara en kund som har behövt näringslösning, på grund av bensår. De är friskare och lugnare trots att användningen av sömnmedel, lugnande och smärtstillande medel har minskat väsentligt.

Men även personalen mår bättre.

– Jag har ingen omsättning av personal och sällan någon sjukfrånvaro. Vi har en otroligt god gruppsammanhållning. Det är personalen som driv­er Projekt Helhet nu och de kommer ständigt med nya förbättringsförslag. Jag har faktiskt bara ett problem, folk står i kö för att få jobba på Eken och Björken men jag kan inte anställa alla, även om jag gärna skulle vilja!

Så vad händer efter 2018 då projekttiden och stimulanspengarna tar slut?

–Det finns bara vinster med Projekt Helhet så på något vis ska jag se till att vi kan fortsätta med det här arbetssättet, säger Lena bestämt. Jag ser bara möjligheter!

Lenas bästa tips

● Lej ut städet. På Ekhaga har man en person som städar på tre avdelningar.

● Dela upp ansvaret. En i personalen har särskilt ansvar för att ordna med frukost och nyttigt mellanmål och en tar hand om tvätten.

● Inför nyttiga mellanmål och gärna en smoothie till frukosten. De äldre håller vikten bättre och man slippar ge dem näringslösning.

● Skaffa höns. De skapar trivsel och något att titta på utomhus.

 

Projekt Helhet

Ekhaga äldreboende sökte 2015 stimulans­pengar från Kungsbacka kommun. Pengar som Socialstyrelsen delat ut på uppdrag av regeringen, i syfte att öka äldres livskvalitet.
I maj 2016 drogs projektet i gång på de första avdelningarna.