Avtalet följer industrins märke inklusive en låglönesatsning. Från och med den 1 augusti i år höjs lönen för tillsvidareanställda med 550 kronor i månaden, nästa år med 590 kronor i månaden och år 2019 höjs lönen med 600 kronor i månaden.

De särskilda ersättningarna i avtalet höjs med 6,5 procent vid ett tillfälle, den 1 augusti 2018.

Avtalet omfattar 40 anställda vid fem företag. Endast tre av dem är medlemmar i Kommunal.