I Uppsala och Uddevalla betalades årets löner ut i maj. Båda kommunerna har i snitt gett högre löneökningar än Kommunals avtal med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Ulrika Lundström.

– Vi har gjort det bra, vi fick ut 2,76 procent i stället för 2,2 procent, säger Ulrika Lundström, Kommunal Uddevalla.

Skälet är bland annat att kommunen sköt till extra pengar så att stödpedagog­erna i snitt fick en höjning på 900 kronor och så att undersköterskorna fick i snitt 760 kronor, vilket är 50 ­kronor mer än det centrala avtalet ger.

Gemensamt för både Uddevalla och Uppsala är att höjningen av de som ligger på fjolårets lägstalön sker innan potten fördelas. I Uddevalla handlar det i många fall om ökningar på mer än 1 000 kronor.

I båda kommunerna har också yrken med traditionellt manlig dominans fått påslag utöver avtalet. Det gäller bland annat snickare och driftstekniker.

– Tyvärr är de inte villiga att sticka till folk i vården lika mycket. Det kan störa mig, säger Ulrika Lundström.

Även Kommunal i Gävle gör bedömningen att löneökningarna blir högre än vad det centrala avtalet ger. Där får alla med undersköterskeutbildning del av extrasatsningen och lägstalönerna höjs upp innan potten fördelas.

Nya lönen betalas ut i juni i Gävle, Alingsås, Strängnäs och i Trollhättan, där ytterligare höjningar kan komma retro­aktivt senare. I Lund betalas nya lönen ut i juni och juli. Även Skövde siktar på juli.

Andra får inte nya lönen förrän efter sommaren: Eskilstuna, Karlstad, Halmstad, Umeå, Skellefteå, Luleå och Malmö. Fem av de kommunerna gav i fjol den så kallade undersköterskesatsningen endast till dem som hade titeln undersköt­erska. Enligt årets avtal omfattas även undersköt­erskor inom LSS. Men trots avtalets nya skrivningar finns det på flera håll oenighet om vilka den gäller. En grupp som ofta blir utan är personliga assistent­er.

I flera kommuner slutade fjolårets förhandlingar i tvister då endast undersköt­erskorna i äldreomsorgen fick del av satsningen. Med årets avtal lades tvisterna ner.

– Det blev en stor besvikelse. Men det arbete som vi gjorde i fjol med att kartlägga arbetsuppgifterna på varje arbetsplats gör att vi kan få med fler i år, säger Carin Söderberg, Kommunal Halmstad.

Förra året var undersköterskesatsningen i snitt 500 kronor, årets är i snitt 180 kronor. I Halmstad har Kommunal cirka 320 medlemmar som inte fick fjolårets höjning.

– Nu ser vi skillnaden, äldreomsorgen sticker iväg från resten av vård och omsorg. Det är jätteolyckligt ur rekryteringssynpunkt, säger Carin Söderberg.

Även Skövde gjorde en snäv tolkning av fjolårets avtal. Men i år finns pengar avsatta för att personliga assistenter och stödassistenter ska få extra påslag. Kommunal vet dock inte hur mycket, men bedömer att det är mer än vad det centrala avtalet ger.

I Malmö fick Kommunal igenom att vård­are och skötare inom boendestöd får del av undersköterskesatsningen både i år och i fjol. Men nej till personliga assistenter och stödpedagoger. Samtidigt gör stad­en en strukturell satsning för att höja lönerna för bland annat personliga assistenter och stödassistenter i LSS.

Så är avtalet med SKL

Kommunals avtal med SKL, Sveriges ­Kommuner och Landsting, ger löne­ökningar på i snitt 530 kronor på heltid och i snitt ytterligare 180 kronor på heltid för undersköterskor i äldreomsorgen och gruppboenden för personer med funktionsnedsättning och liknande verksamheter. Som under­sköterska räknas den som har utbildning motsvarande vård- och omsorgsprogrammet.

 

Så fördelas pengarna

Alla bidrar med 530 kronor på heltid till potten. Undersköterskor bidrar med ytterligare 180 kronor på heltid. Pengarna fördelas individuellt och differentierat. Det betyder att man kan få både mer och mindre. Lokala avtal gör att fördelningen kan ske på andra sätt.

18.700 kronor är lägsta lön för den som fyllt 19 år. Lägsta lön för den som har
yrkesförberedande gymnasieutbildning är 20 850 kronor.