SVAR: LAS, det vill säga lagen om anställningsskydd, har regler för när en anställning övergår till en tillsvidareanställning. Eftersom du arbetar åt en kommun är frågan också reglerad i kollektivavtalet du jobbar under. Enligt både lag och kollektivavtal ska du ha arbetat ett visst antal dagar innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren har uppgifter om hur många dagar du arbetat och i vilken anställningsform. Det är bra om du själv också har den kontrollen.

Du kan ta ut allmän pension från 61 års ålder, men ju tidig­are du tar ut den, desto lägre blir den. Garantipension och bostadstillägg kan beviljas först från 65 års ålder.

Maria Hansson och Anne-Maria Carlsgård, ­
ombudsmän på Kommunal