Den sista maj hade Kommunal 512.941 medlemmar, det är en ökning med nära 1.700 medlemmar jämfört med april. Sedan 1 januari har kommunalarna blivit 2.454 fler.

– Men vi måste fortsätta jobba hårt med rekryteringen. Alla på våra arbetsplatser måste få frågan, även vikarier och andra visstidsanställda, säger Per Holmström.

I mars inleddes kampanjen om gratis medlemskap i tre månader för nya medlemmar.

– Den var tänkt att upphöra sista juni. Men förbundsstyrelsen har beslutat att förlänga kampanjen till sista augusti.

Enligt Per Holmström har de gratis månaderna varit till stor hjälp i medlemsrekryteringen. Kommunal kan ännu inte se om de nya medlemmarna väljer att stanna kvar när de sedan börjar krävas på medlemsavgift.

– Vi ska utvärdera kampanjen i höst. Men helt klart vill vi att alla nya medlemmar stannar kvar så länge som de arbetar i våra yrken. Det är lika viktigt som det är att rekrytera nya, säger Per Holmström.