SVAR: Som arbetsskadad medlem i facket kan du få rättshjälp, en kostnadsfri juridisk hjälp. Har du fått ett negativt beslut eller förslag till beslut vänder du dig till ditt lokala Kommunal, som kan läsa igenom beslutet och exempelvis hjälpa dig med en mall för att begära omprövning. Inför ett överklagande begär sedan det lokala facket rättshjälp hos avdelningen, som skickar underlaget vidare till förbundskontoret. Rättshjälp beviljas om förbundet bedömer att det finns en rimlig möjlighet att vinna ärendet. Förbundet betalar då kostnaderna som uppstår i samband med processen.

Den juridiska hjälpen ges av förbundets förbundsjurister eller av oss jurister på LO-TCO Rättsskydd. Vi är fackets juridiska byrå och företräder fackliga medlemmar i tvister som rör arbetet. Vi är specialiserade på bland annat arbetsskador och frågor om livränta och går oftast in som ombud i domstolsprocesser. Vi kan dock inte hjälpa till innan förbundet beviljat rättshjälp och det går alltså inte att kontakta oss direkt.

Om förbundet inte bevilj­ar rättshjälp kan du så klart ändå driva ärendet på egen hand hos Försäkringskassan eller i domstol. Kanske är något grundläggande krav, till exempel varaktigheten på nedsättningen av arbetsförmågan, inte uppfyllt, men kan kompletteras i en ny ansökan. Rättsprocessen i förvaltningsdomstol kostar inget för den försäkrade oavsett om man vinner eller förlorar. Du kan också vända dig till en advokat eller jurist som inte är kopplad till facket, men du bör då vara medveten om att detta kan bli dyrt.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd