SVAR: Vad har du för anställning nu? Är det provanställning som ska leda till en tillsvidareanställning eller är du behovsanställd, så att du arbetar olika mycket beroende på hur mycket du behövs?

Om du är behovsanställd kan du sägas få en ny anställning varje gång du tackar ja till ett nytt arbetspass. Då har du ingen fastställd arbetstid och har rätt att tacka ja eller nej till passen.

Men om du ska städa hela skolan och det behövs fler timmar än vad du arbetar nu får du nog bara timlön för extratimmarna. Har du däremot ett vikariat eller en anställning med fastställt arbetstidsmått och arbetar mer än detta mått kan du ha rätt till övertidsersättning.

Det är viktigt att du kommer överens med din arbets­givare INNAN du skriver på ett nytt anställningsavtal. Det är också viktigt att du kollar om arbetsgivaren har kollektivavtal och att hon följer det, så att du får lön och villkor du har rätt till.  Du kan tacka nej till en anställning om du upplever att det blir svårt att genomföra arbetet och det är viktigt att du pratar med chefen om det. Ditt lokala fack kan ge dig stöd inför samtal och information om din anställning och dina rättigheter.

Lars-Sture Johansson och Elisabeth Haug,
ombudsmän på Kommunal