SVAR: Vad jag förstår arbetar ni i en kommun och omfattas då av vårt avtal AB-17 och bilaga J, som är en jourbilaga. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och bestämmer om det ska vara jour. I ert fall finns det också ett beslut från Försäkringskassan om vilka timmar brukaren är beviljad. Lagen reglerar bara att jour ska räknas som arbetad tid, men säger inget om att den ska ingå i sysselsättningsgraden. Den säger inte heller något om ersättning.

Jour innebär att du ska finnas tillgänglig på arbetet om något händer, men du ska kunna sova. Vi har därför kommit överens om denna bilaga, som i år har förbättrats och förtydligats.

Ni har arbetspass som startar 16.30. Sedan arbetar ni fram till 22.00, då jouren tar vid och pågår till 07.00. Ni ­arbetar sedan vanlig tid 07.00–08.30.  Vi har lyckats reglera, så att halva jourtiden räknas in i sysselsättningsgrad­en och ingår i månadslönen. Utöver detta får man jour­ersättning. Utan denna bilaga hade all jour legat utanför sysselsättningsgraden och bara ersatts med jourersättning.

När det gäller frågan om schemaläggning och arbete hos andra brukare måste ni kontakta ert lokala Kommunal för att få hjälp. Det låter orimligt att ni ska arbeta fem helger i rad.

Margaretha Johansson,
ombudsman på Kommunal