SVAR: Det är ditt lokala fack, det vill säga sektionen, som ska hjälpa dig i första hand. Men inställningen du mötte när du kontaktade dem för att få hjälp är inte okej. Jag förstår din besvikelse och att du kanske inte vill vända dig dit igen. Nu föreslår jag att du i stället tar kontakt med Kommunals lokalavdelning, som då kommer se till att du får hjälp. Din avdelning hittar du här.

Även fast Kommunal bevakar anställningsvillkoren på ett allmänt plan måste den enskilde medlemmen ge facket mandat att driva fråga som rör dennes anställning. I ditt fall misstänker jag att arbetsgivaren på ett felaktigt sätt har använt sig av en regel i skollagen, som rör lärares och förskollärares behörighet.

För att kontrollera detta måste man gå in och titta på de anställningsavtal du haft. Regeln i skollagen gör att anställningen inte övergår till en tillsvidareanställning i enlighet med LAS, lagen om anställningsskydd.

Tom Jansson,
ombudsman på Kommunal