Medlingsinstitutet presenterade i dag lönestatistik som visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 12,0 procent förra året. Sedan år 2005 har löneskillnaden minskat med 4,3 procentenheter.

Med hänsyn till yrke, ålder, arbetstid och bransch så återstår en oförklarad löneskillnad på 4.5 procent.

Enligt Medlingsinstitutet är den viktigaste orsaken till löneskillnad mellan kvinnor och män att de arbetar i olika yrken.

Tobias Baudin kommenterar Medlingsinstitutets rapport i ett pressmeddelande.

– Det är naturligtvis bra att värdediskrimineringen på arbetsmarknaden minskar, men fortfarande återstår mycket att göra. Mer måste till för att bryta trenden, säger han i uttalandet.

Han hänvisar till Kommunals satsning på undersköterskor och menar att den gett effekt för att minska värdediskrimineringen.

– Det är ett första steg på vägen. Kommunal kommer att fortsätta med fler riktade satsningar, tillägger han.