Förslaget kommer från Teknikföretagen, den stora arbetsgivarorganisationen inom industrin.

För ett par veckor sedan bjöd de in Lenita Granlund tillsammans med företrädare för IF Metall och Unionen. Då presenterade Teknikföretagen sin idé om etableringsanställning som skulle underlätta för nyanlända att få in en fot på arbetsmarknaden.

Kommunal har inte Teknikföretagen som motpart i något av sina avtal. Men Lenita Granlund tror att förbundet bjöds in därför att Kommunal är ett av Sveriges största fackförbund.

– Detaljerna i förslaget från Teknikföretagen vill jag inte kommentera. Vi måste först analysera och diskutera det internt. Men det är viktigt att få ut nyanlända på arbetsmarknaden. Vi är positiva till alla bra förslag med vettiga villkor som gör det lättare för nyanlända att få ett arbete.

Kommunal har tidigare träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL om extratjänster inom vård och omsorg för att underlätta för nyanlända att få in en fot på arbetsmarknaden.

– Jag vet inte om diskussionen med Teknikföretagen, IF Metall och Unionen leder till en annan lösning än den vi har med SKL. Det är för tidigt att säga.

Teknikföretagens förslag bygger på att staten går in och skjuter till pengar för att hålla lönekostnaderna nere så att de nyanlända kan bli en så billig arbetskraft som möjligt.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tycker att det är bra att fack och arbetsgivare diskuterar förslag som underlättar för nyanlända att få jobb. I en kommentar till Ekot säger hon att om parterna kommer överens så är staten beredd att vara med som en partner i den överenskommelsen.