Jag är undersköterska på ett akutsjukhus och jag märker hur vi undersköterskor har lastats med allt fler arbetsuppgifter. Någon har trott att det är en smart lösning, men det är förödande. Jag uppskattar att 75–80 procent av min arbetsdag ägnas åt arbete som inte är direkt vårdrelaterat. 

Jag delar ut mat, fika, samlar in brickor, städar, tar hand om förrådet, transporterar patienter och mycket annat. 

Det här skapar stor stress för oss som arbetar eftersom det blir flera prioriteringar som konkurrerar med varandra. Maten ska ut bestämda tider för att inte skapa kaos i hela matkedjan. Det gör att viktiga vårduppgifter kan få vänta. Någon med andningsproblem tvingas vänta för att maten måste ut. Konsekvensen blir samvetsstress hos personalen eftersom fel saker går före i prioriteringen, och det kan i värsta fall vara förödande för patienterna.

Multitasking fungerar inte inom sjukvården, det blir kontraproduktivt. Man kan jämföra med piloterna. Det finns goda skäl till att de inte lämnar cockpit och börjar servera kaffe och sälja parfym. Det handlar om säkerhet.

Detsamma borde gälla inom sjukvården. I stället för att överlasta undersköterskor och sjuksköterskor med mängder av arbetsuppgifter, så att de nästan inte blir bra på någonting, borde man se till att deras yrkeskompetens är att vårda. 

Att verkligheten ser ut så här gör också att min lön hålls nere. När våra traditionellt vårdande arbetsuppgifter har spätts ut med andra utvecklas vi inte på samma sätt i vår yrkesroll. Vi blir mer av allt-i-allon än undersköterskor. 

Lösningen är fler yrkeskategorier på våra sjukhus. Maten ska inte underskattas, den är viktig på ett sjukhus och det är bättre om den sköts av yrkesmänniskor med kunskap om livsmedelshygien och näringslära än av oss. Också förråden är mer komplexa än man kan tro. Jag har sett sterilförråd med kartonger som släpats direkt från lastbilsflaket (så mycket för den sterila miljön!).

Det behövs helt enkelt personer som fokuserar på varje del och som får utbildning inom just det området. Det skulle ge både en bättre vård och en bättre hantering av alla de andra uppgifter som utförs på ett sjukhus. Dessutom skulle det ge mer yrkeskunnande och därmed större yrkesstolthet. Vem vet, det kanske till och med skulle påverka lönerna?

Peter Magnusson

Peter ­Magnusson

Yrke: Under­sköterska.
Bor: Stockholm.
Viktigast för att klara sommaren: Prioriteringar.