Helena jobbar i dag som fotvårdsspecialist men har en bakgrund inom hemtjänsten i Göteborg. Hon har framför allt samlat in namnen bland dem som jobbar inom äldreomsorgen.

– Det finns ett jättestort stöd ute på äldreboendena. Man säger ”äntligen är det någon som tar tag i detta”.

Tillsammans med Kommunistiska partiet har insamlingen fått in cirka 780 namn som i dag (fredag) lämnades in till kommunalrådet Daniel Bernmar (V).

Det här är andra året du gör en sådan här namninsamling, kommer du att fortsätta?

– Absolut. Det är enda sättet för att äldreomsorgen och framför allt hemtjänsten ska bli en attraktiv arbetsplats.