Konferensen ordnades av de svenska facken Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Seko, ST, Akademikerförbundet SSR och Transport. Med var också fack för offentligt anställda från Tyskland, Frankrike, Österrike, Storbritannien, och Ukraina.

Facken gav exempel från sina hemländer på hur främlingsfientlighet och högerextremism har ökat, men också exempel på hur facken på olika sätt har arbetat för att bekämpa denna utveckling.

Konferensens slutsats är att fackliga rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna som bygger på allas lika värde.

Och att högerextremism är oförenlig med det fackliga löftet om att alla ska hålla ihop för att få arbetsgivarna att gå med på krav om högre löner och bättre arbetsvillkor.

Detta eftersom de högerextrema anser att vita arbetare istället ska omfamna och samarbeta med vita arbetsgivare och se sina arbetskamrater med annan ras, etniskt ursprung och religion som sina fiender.

I diskussionerna gavs exempel på hur fackligt arbete med krav på minskade orättvisor samtidigt har minskat stödet bland fackens medlemmar för högerextrema och främlingsfientliga organisationer.

Konferensen enades om att det inte räcker med att driva krav om bättre villkor på arbetsplatsen för migranter och flyktingar. Facken uppmanades att ta steget in i samhällsdebatten och ge det stöd som krävs för alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro berättade till exempel att hennes fack anser att ingen flykting är illegal.

– Det är en mänsklig rättighet att fly, det är en mänsklig rättighet att försvara sin familj, det är en mänsklig rättighet att få en bostad som skydd och det är en mänsklig rättighet att få hälsovård, inte bara akut vård. Detta försöker vi få politikerna i Sverige att stöda. Det bör vi också göra internationellt.

Lisa Bengtsson tycker att konferensens viktigaste budskap är att inget blir bättre om människor ställs mot varandra.

– Det som krävs är istället mer rättvis fördelning och minskad ojämlikhet, säger hon.

De offentliganställdas europeiska fackliga branschorganisation, EPSU, som Kommunal är med i kommer i höst att fortsätta diskussionen om hur arbetet mot främlingsfientlighet kan stärkas.

– År 2019 är det val till EU-parlamentet. Vi måste göra vad vi kan för att förhindra att de högerextrema får ökat stöd i det valet, säger EPSU:s generalsekreterare Jan Willem Goudriaan.