Detta enligt ett nytt avtal mellan Kommunal och KFS, en arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga bolag.

Avtalet innebär löneökningar med som lägst 550 kronor i snitt i år, 575 kronor nästa år och 575 kronor året därpå. En låglönesatsning ingår. Medellönen är 27 500 kronor.

Avtalsvärdet är 6,5 procent, men lönerna ökar med 6 procent eftersom en extra avsättning görs till tjänstepensionen på 0,5 procent.

– Vi kunde se att det var okej med pensionsavsättningen eftersom löneläget är högre här än på många andra avtal, säger Annica Nordström Sjödin, ombudsman, Kommunal.

Ett skäl till att Kommunal sa ja till pensionsavsättningen var att avtalen i branschen skulle bli mer konkurrensneutrala.

Flera av ersättningarna är baserade på devisorer, vilket betyder att månadslönen delas, det gör att ersättningarna ökar när lönen höjs. Men i de fall krontal gäller höjs ersättningarna med 2 procent per år.

Även lägstalönerna höjs med 2 procent per år. Det betyder att den som är 19 år lägst ska ha 18 360 kronor i år, 18 720 kronor nästa år och 19 102 kronor året därpå.

Den som fyllt 19 år och har en yrkesutbildning som arbetsgivaren kräver samt ett års erfarenhet ska i år som lägst ha 18 702 kronor, nästa år 19 076 kronor och året därpå 19 458 kronor.

Minimilöner finns för elmontör, driftmaskinist/-tekniker, styr-och reglertekniker. För den som fyllt 19 år är minimilönen i år 20 862 kronor, nästa år 21 279 kronor och året därpå 21 705 kronor.

När förhandlingarna startade krävde Kommunal att anställda skulle kunna gå till läkare och tandläkare på arbetstid utan löneavdrag, avtalet ger möjlighet till detta endast vid akutbesök. Men facket fick nej på det kravet.

Men nytt i avtalet är att den som går på treskift ska erbjudas läkarundersökning vartannat år.

Övriga avtal som Kommunal tecknat med KFS i år har gett anställda möjlighet att växla semestertillägget mot lediga dagar. Men det gäller inte det här avtalet.

Avtalet gäller från den 1 maj 2017 till den 30 april 2020.