SVAR: Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, har du rätt att stanna kvar i anställning till utgången av den månad du fyller 67 år. Vad jag kan se av din fråga verkar rektorn på skolan ha missuppfattat regelverket. Du bör omgående kontakta ditt lokala Kommunal, som kan hjälpa dig med detta!

Chamilla Bohman, 
ombudsman på Kommunal