SVAR: Man brukar skilja på arbetstekniska hjälpmedel för personalen, som arbetsgiv­aren ska stå för enligt arbetsmiljölagen, och individuella hjälpmedel för brukarna. Hur det ser ut varierar dock mellan olika delar i landet, då det har att göra med vilken ansvarsfördelning man gjort upp om i respektive landsting.

Gränsen mellan vad som är hjälpmedel för personal och vad som är hjälpmedel för brukarna är ofta svår att dra och tolkas väldigt olika. Man ska ständigt hitta en balans mellan personalens behov och rättigheter utifrån arbetsmiljölagen och brukarnas behov. Ditt lokala Kommunal kan hjälpa dig genom ett regionalt skyddsombud, som får ta sig an problemet.

Marie Boström, 
ombudsman på Kommunal