SVAR: Du har sedan ett antal år en trygghetsanställning inom kommunen. 

Enligt semesterlagen har alla arbetstagare i princip rätt till 25 semesterdagar per år, men genom kollektivavtal kan arbetstagare få rätt till fler semesterdagar än 25. 

Enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) har arbetstagare rätt till 31 dagars semester från 40 års ålder och 32 dagars semester från 50 års ålder.

Allmänna Bestämmelser gäller dock inte för dig som har en trygghetsanställning. Då arbetar du under ett kollektivavtal som kallas BEA, överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. I det kollektivavtalet finns ingen bestämmelse som ger rätt till fler semesterdagar än 25. 

Annett Olofsson,
jurist på -LO-TCO Rättsskydd