SVAR: Sjukförsäkringen är en försäkring mot inkomstbortfall. Alla som är försäkrade genom socialförsäkringen i Sverige och begär sjukpenning vid sjukdom har eller får också en SGI, sjukpenninggrund­ande inkomst. Det är denna inkomst man är ”försäkrad för” och det är den som avgör vad man kan få i sjukpenning. Den som har ett heltidsarbete får sjukpenning baserad på arbetsförmågans nedsättning jämfört med heltidsarbetet, till exempel halv sjukpenning om man är sjukskriven på halvtid. Sjukpenningens storlek är cirka 80 procent av SGI första året.

Den som på längre sikt inte arbetar heltid har lägre SGI, baserad på den tid man arbetar och hur man kommer att arbeta framöver. I ditt fall arbetar du enligt uppgift 30 timmar i veckan, det vill säga 75 procent av heltid, och då är det den delen du är försäkrad för. Du måste då vara sjukskriven på minst halvtid för att kunna få något från sjukförsäkringen. Är du bara sjukskriven på 25 procent täcks inte detta eftersom du så att säga inte är försäkrad för denna del och inte gör någon inkomstförlust.

Du skriver att Försäkringskassan angett att du inte har rätt till sjukpenning för att du arbetar 30 timmar i veckan­. Jag kan bara se att den motiveringen för avslag skulle vara aktuell om du är sjukskriven på 25 procent. Har du till exempel varit helt sjukskriven har du naturligtvis rätt till sjukpenning för tiden du inte kan arbeta, även om detta inte är heltid i grunden. De första två veckorna svarar dessutom din arbets­givare för ersättningen genom att betala ut sjuklön. 

Tror du att något inte ­stämmer bör du kontakta ditt lokala fack eller din avdelning och visa upp beslutet. Då kan du också få hjälp med att ­begära omprövning av beslutet.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd