SVAR: Kommunal består av medlemmar i fackförbundet. Inför avtalsförhandlingarna uppmanas medlemmarna att lämna avtalsförslag. Dessa förslag hanteras på konferenser för medlemmar som omfattas av avtalet. Förslagen prioriteras av deltagarna på konferenserna och förbundsstyrelsen beslutar sedan vilka krav som slutligen överlämnas till motparten. Därefter startar förhandlingarna med motparten. Självklart är det som du skriver, om den bilaga i avtalet som det här rör sig om. Den är förhandlad och påskriven av Kommunal. Du gör en jämförelse mellan jour på natten och arbete på dagtid och ifråga­sätter varför man inte får ob-tillägg under hela jouren. Förklaringen är att den som är schemalagd på dagtid ska vara vaken under sin arbetstid. Därför får han eller hon tillägget fullt ut. Den som har jourpass på natten enligt Bilaga J, får inte ob-tillägg för hela passet. Orsaken är att den som har jourpasset ska ges möjlighet att vila eller sova under natten. Utförs arbete under mer än halva jourpasset kan det vara vaken natt som ska gälla i stället. 

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal