SVAR: Att arbeta inom äldreomsorgen är både stimulerande och krävande, men arbetet ska förstås inte innebära att de äldre eller personalen utsätts för hot eller fara. En säker arbetsmiljö är viktig. Både de äldre och personalen ska känna trygghet.

Du beskriver en arbets­situation som verkar ohållbar, men det finns en hel del ni kan göra för att få det bättre. Ni kan exempelvis diskutera arbetsmetoder och anordna ett stormöte med vårdtagare och anhöriga. Enklast är att ni vidtar åtgärder med hjälp av ett skyddsombud. Kontakta Kommunal lokalt om ni inte redan vet att det finns ett skyddsombud.

Maria Hansson, 
ombudsman på Kommunal