SVAR: Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar för alla i personalgruppen och leder och fördelar arbetet. Ett schema som arbets­givaren tycker är effektivt får inte vara på bekostnad av en bra arbetsmiljö. Hur arbetstider förläggs spelar ju stor roll för den enskilda individens hälsa och välbefinnande, inte minst möjligheten till återhämtning. 

Som det låter skulle ni alla på arbetsplatsen behöva diskutera med er chef om den nya schema­läggningen, eftersom den fått en negativ påverkan för en del av er. Att få till ett samtal mellan chefen och er som arbetar är ett första steg. Finns skyddsombud på arbetsplatsen, prata med honom eller henne. Om det behövs, ta också hjälp och stöd från ert lokala fack. 

Ann Georgsson, 
ombudsman på Kommunal