KFS är en arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga bolag. Avtalet KFS-utbildning gäller knappt 175 kommunalare som arbetar på olika friskolor.

Enligt avtalet ska lönerna höjas den 1 september med minst 530 kronor i snitt räknat på heltid, nästa år 565 kronor och året därpå 580 kronor. En låglönesatsning ingår.

Även lägstalönerna höjs. Lägstalönen för den som fyllt 19 år är från den första september 19 095 konor, nästa år 19 515 kronor och året därpå 19 944 kronor. Den som fyllt 18 år får 90 procent av dessa löner.

Den som fyllt 19 år och har den gymnasieutbildning som arbetsgivaren kräver får en lägstalön på 19 826 kronor, nästa år på 20 262 kronor och året därpå 20 708 kronor. Även timlöner regleras i avtalet.

Ersättningarna höjs med 2,2 procent i år, 2,1 procent 2018 och 2,2 procent 2019.

Nytt är att semestertillägg kan växlas mot lediga dagar. Den som har 29 semesterdagar kan växla in ytterligare fem. Den som har 30 eller fler semesterdagar kan växla in 6 lediga dagar.

– Det är en överenskommelse för ett år i taget, vi ser det som en möjlighet, säger Annica Jansson, ombudsman Kommunal.

Parterna är också överens om att arbetsplatsombud ska ges möjlighet att informera nyanställda arbetstagare om Kommunal, om aktuellt kollektivavtal med mera.

När förhandlingarna inleddes var Kommunals förhoppning att heltid skulle göras till norm i avtalet. Men kravet fick inte gehör.

Avtalet gäller från 1 september 2017 till 30 augusti 2020.