Vårdavdelningen blir en öppenavdelning med sju vårdplatser, med patienter som kommer från akuten och som inte bedömts behöva läggas in på en vanlig vårdavdelning. Det kan exempelvis handla om vissa patienter med förmaksflimmer. Utgångspunkten är att patienterna inte ska behöva läkemedelsbehandling.

– Det är en observationsenhet och tanken är att sortera rätt från början, säger Morten Ljungdahl till tidningen.

Bakgrunden till att lasarettet har fattat det här oortodoxa beslutet är att det är så ont om sjuksköterskor. Avdelningen öppnar nästa vecka och är inte tänkt att bli permanent.

Även på Danderyds sjukhus, norr om Stockholm, öppnar i sommar två avdelningar utan sjuksköterskor, skriver Dagens Medicin.

Den ena är en eftervårdsavdelning som ska bemannas av underläkare och undersköterskor. Underläkarna ska ge medicinen.

Den andra avdelningen kommer att ha en sjuksköterska på dagtid, men bara bemannas med underläkare och undersköterskor nattetid.

Avdelningarna kallas av sjukhuset för en temporär lösning.