SVAR: I arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ligger bland annat att bemanningen ska svara upp mot verksamhetens behov. Las och vissa kollektivavtal reglerar också att arbetsgivaren innan nyanställning ska erbjuda deltidsanställda arbetstagare högre sysselsättningsgrad om de har begärt att få detta.

På vissa arbetsplatser finns inga vikarier att tillgå vid kortare frånvaro och det innebär att någon kan behöva jobba extra.  Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, men måste ta hänsyn till taket för hur många övertidstimmar personalen får arbeta. Hur arbetsgivaren fördelar de extraarbeten som uppstår är alltså en fråga för arbetsgivaren att bestämma.

Det finns inget i lag eller avtal som säger att det är fel att kritisera en kollega, men kritik av denna typ kan skapa en dålig arbetsmiljö på er arbetsplats. Jag tycker du ska prata med din chef, så att han eller hon hanterar dessa frågor på ett tydligare och bättre sätt.

Annica Jansson, 
ombudsman på Kommunal