SVAR: Det framgår inte vilken arbetsgivare du sökte jobb hos eller vilken typ av bisyssla du har i ditt eget företag. Det finns ingen lag som reglerar bisyssla, utan en sådan regleras i vissa fall i aktuellt kollektivavtal. Frågan är vilket kollektivavtal som gäller för dig. Det är alltså svårt att ge dig ett svar. 

Ditt lokala Kommunal kan hjälpa dig med ett korrekt svar, det vill säga om arbetsgivaren hanterat detta på ett riktigt sätt.

Annica Jansson,
ombudsman på Kommunal