SVAR: Sedan år 2002 ska det inte spela någon roll på vilket sätt du är anställd, utan arbetsgivaren ska ändå betala in avsättning till din pension. Från och med år 2006 gäller avtalet KAP-KL och innan dess hette avtalet PFA 98. Dessa avtal ska ditt lokala fack ha tillgång till. För att du ska få pensionsavsättning krävs att du har tjänat in den på en viss nivå. I år krävs 615 kronor, vilket motsvarar en årsinkomst på omkring 14  000 kronor. Har du tjänat mindre än detta betalas avsättningen i  stället ut direkt till dig. Om avsättningen är mindre än 100 kronor får du ingen utbetalning. Inbetalning av din tjänstepension görs av din arbetsgivare till någon av de två valcentralerna Pensionsvalet eller Valcentralen. Fråga din arbetsgivare vilken av dem man har upphandlat. Sedan kan du ta kontakt med aktuell valcentral och fråga hur din avsättning sett ut.

Anne-Maria Carlsgård, ­
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström