SVAR: Självklart har du rätt att närvara, eftersom samtliga som arbetar på arbetsplatsen ska delta i verksamhetsplanering och arbetsplatsträffar. Det är ju själva idén att alla ska kunna vara delaktiga i till exempel planering och utveckling av verksamheten och ha ett inflytande i frågor som rör arbetsplatsen. Arbetsplatsträffarna brukar dessutom ingå i ordinarie arbetsuppgifter och i schemaläggningen. Det kan finnas lokala avtal kring detta. Hur det ser ut hos er beror på vem som är din arbetsgivare och vilket kollektivavtal som tillämpas, så kontakta ditt lokala Kommunal. Du kan även vända dig till det lokala facket om du upplever dig vara utsatt eller kränkt av chefen.

Ann Georgsson, 
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström