SVAR: I de flesta kollektivavtal för arbetare ersätts så kallad obekväm arbetstid med extra pengar. Hur mycket och vid vilka tider skiljer sig åt mellan avtalen. Men observera, att frågan om ob-ersättning regleras i kollektivavtal och inte i någon lag. Om det inte finns något kollektivavtal hos arbetsgivaren finns heller inga regleringar om ersättning. 

Ameli Andersson, 
ombudsman på Kommunal