Föreskrifterna om trycksatta anordningarna har inte ändrats på över tio år. Men nu är det alltså dags. Och de här anordningarna finns på väldigt många arbetsplatser. Arbetsmiljöverket beräknar att 1,1 miljoner arbetstagare jobbar i miljöer där det finns trycksatta anordningar. Det kan alltså handla om kokgrytor i storkök, värmepannor i värmeverk och steriliseringsutrustning på sjukhus.

– Det är viktigt att man har koll på att den här utrustningen är säker, säger Monica Torgrip.

Riskerna är många om en trycksatt anordning inte fungerar. Rost kan göra att skållande och frätande väska läcker ut. Är det bränsle som läcker kan det leda till brand och explosioner av exempelvis värmepannor kan leda till att man träffas av exploderande delar och skadar sig svårt.

– Det handlar om olyckor som absolut inte får ske.

De nya föreskrifterna börjar gälla 1 december.