Med anledning av Kommunalarbetarens granskning av Frösunda uppger drygt 60 chefer i en debattartikel att det inte går att bemöta anklagelser från anonyma källor. Vidare skriver Frösunda att det är åtta tidigare chefer som är kritiska vilket man menar är ett ringa antal jämfört med alla anställda inom företaget.

KA bygger inte granskningen enbart på vad åtta före detta chefer säger. Källorna är allt från kommuner och Arbetsmiljöverket till Frösundas personal och före detta chefer. Vi har endast publicerat en bråkdel av alla uppgifter vi har.

Uppgifterna om att Frösunda inte följer alla avtal kommer från ett antal kommuner som konstaterat detta.

Arbetsmiljöverket har också en rad pågående ärenden mot Frösunda och har gett underrättelser och förelägganden om viten på flera håll där arbetsmiljön brister.

Det stämmer att man som journalist ska vara försiktig med anonyma källor. I artiklarna som handlar om Frösunda har det dock varit nödvändigt att låta intervjupersonerna vara anonyma då samtliga vittnat om att de varit rädda för repressalier och mått otroligt dåligt efter och under sin anställning hos Frösunda.

Efter vår publicering fortsätter anställda och före detta anställda att höra av sig till oss på tidningen med berättelser som bekräftar vår publicering. Jag har under mina 20 år som chefredaktör på Kommunalarbetaren och andra liknande tidningar aldrig varit med om att en publicering genererat att så många hört av sig med liknande och ännu värre berättelser om sina upplevelser hos en arbetsgivare.