Bengt Gårdös son har Downs syndrom och flyttade in på serviceboendet Linnés väg i Sollentuna utanför Stockholm för ungefär två år sedan. Sedan dess har boendet hunnit ha sju verksamhetschefer.

– Min son har blivit deprimerad. Han är en skugga av sitt forna jag. De saknar all form av omsorgspedagogik på boendet. Han har aldrig känt trygghet på det där boendet för det kommer och går folk hela tiden, säger Bengt Gårdö.

Frösunda har drivit boendet på Linnés väg sedan slutet av 2013. Sollentuna kommun har konstaterat brister tidigare, men i höstas ansåg kommunen att situationen förvärrats. I början på januari i år gav kommunen Frösunda en varning om att de kommer tvingas betala vite om bristerna inte åtgärdades. I den skrivelsen framgår att det bland annat rör sig om att det sedan uppstarten varit hög omsättning och tillfälliga lösningar för tjänsten som verksamhetschef, brister i dokumentationen, upprepade brister i kommunikation och samverkan med såväl kommunen som boende och anhöriga. I slutet på oktober 2016 kom kommunen och Frösunda överens om en handlingsplan som skulle vara redovisad senast den 3 november, men efter påminnelser fanns den på plats först den 22 november. Därefter har Frösunda inte skickat in de veckovisa uppdateringar om åtgärdsplanen som de kommit överens om med kommunen. Kommunen skriver att de ser mycket allvarligt på situationen.

Företrädare för Frösunda har i intervjuer med KA sagt att de följer avtalen i kommunerna och att i de fall som kommuner talat om brister har det egentligen inte varit brister. Men i Frösundas åtgärdsplan för serviceboendet i Sollentuna, instämmer bolaget i att de inte har följt avtalet. Frösunda skriver bland annat att ”rotorsaken till samtliga brister tycks vara att avtalet inte följs av chefer och medarbetare på samtliga enheter. Detta beror på okunskap om avtalet och i vissa fall bristande förmåga.”

Och i ett svar från Frösunda till kommunen angående ett klagomål, skriver en chef på huvudkontoret: ”Vi kan konstatera att de insatser som beslutats inte blivit utförda eller inte blivit utförda på det sätt som de ska”. Han skriver också att Frösunda ska göra allt för att komma till rätta med bristerna.

Sollentuna förlängde trots kritiken avtalet med Frösunda i april. I det beslutet skriver kommunen att de i januari var mycket nära att häva avtalet, men att de nu får veckovisa uppdateringar från Frösunda och att det har börjat bli bättre. Med tanke på att en ny upphandling tar tid och innebär förändring för verksamheten, ansåg kommunen att det ändå var ett bättre alternativ att förlänga. Bengt Gårdö är kritisk.

– Förlängningen skrevs på trots att man inte var klar med att ha åtgärdat bristerna, trots att man utfäst för de närstående att Frösunda skulle komma till rätta med bristerna först, säger han.

Han tycker inte att kommunen tar sitt ansvar för att se till att avtalet följs.

– Jag har ingen principiell inställning mot vinster i välfärden så länge de utför avtalade tjänster. Den motvikt som borde finnas är de som gör en upphandling på många miljoner men inte bryr sig om vad de får. Min son har en lagstadgad rätt till insatser och det är kommunens ansvar att se till att han får dem, säger Bengt Gårdö.