Det var lokalradion P4 Västernorrland som vid en granskning fann att kommuner i länet erbjöd möjligheten för vårdtagare att slippa utländsk personal.

Kommunal och Vision är mycket kritiska till kommunernas agerande. Även EPSU, branschorganisationen för Kommunal, Vision och andra offentliganställdas fack i Europa, tar kraftigt avstånd.

EPSU:s generalsekreterare Jan Willem Goudriaan säger i ett uttalande att offentlig service måste vara spjutspetsen mot diskriminering.