Det nya avtalet innebär bland annat arbetstidsförkortning för de anställda som jobbar både dag, kväll och natt.

­– Ja, de som roterar får det bäst. De får en veckoarbetstid på 32,33 timmar om de jobbar elva nätter på tio veckor, berättar Pia Söderman.

Det är två nya arbetstidsmodeller som införs. En för de avdelningar som har jämn bemanning dygnets alla timmar, så som intensivvårddsavdelningar och akutmottaning. Det är de avdelningarna som nu får en veckoarbetstid på 32,33 timmar.

Den andra modellen gäller de avdelningar som har ojämn bemanning över dygn och helg, men som bedriver verksamhet dygnet och året runt. De får en veckoarbetstid på 34,33 timmar om de jobbar elva nätter på tio veckor. De får också ett extra tillägg på 1 500 kronor i månaden om de arbetar i snitt en natt per vecka.

Dessutom tillkommer förstärkt ob-ersättning på helger och storhelg för alla, en ersättning som är högre än vad det centrala avtalet anger.

Det unika i avtalet är att det ser likadant ut för sjuksköterskor som för undersköterskor. Tidigare har sjuksköterskor generellt haft bättre avtal med högre ersättning för nattpass.

– Arbetsgivaren har tittat på teamet. Att det ska vara lika, säger Pia Söderman.

Hon är stolt över att avtalet är rättvist över professionsgränsen och att man sett till att arbetsmiljön ska vara god och hälsosam.

– Men det har varit väldigt hårda förhandlingar och vissa av medlemmarna, framför allt de som jobbar natt, är besvikna.

För nattarbetarna handlar det om att sjuksköterskorna fått en lägre arbetstid än undersköterskorna.

Den nya arbetstidsmodellen ska gälla från och med 5 februari 2018, tiden fram till dess ska man använda till att se över bemanningen och se om det behöver anställas mer personal och höjd grundbemanning.