KFS representerar arbetsgivare i samhällsnyttiga bolag. Till besöksnäringen hör evenemangs- och destinationsbolag, bad- och idrottsanläggningar, trädgårdar, slott och andra besöksmål.

Avtalet ger löneökningar med i snitt 550 kronor i år, 590 kronor nästa år och 600 kronor året därpå. I detta ingår en låglönesatsning.

Nytt är att semestertillägget kan växlas mot extra lediga dagar. Det innebär att de som har upp till 29 semesterdagar kan få fem extra dagar och de som har minst 30 semesterdagar kan få sex extra dagar ledigt. Överenskommelsen görs individuellt för varje år. Kommunals ombudsman Lars Fischer betonar ett detta är frivilligt, men ser det som en möjlighet.

– Det gör att man kan få flera lediga dagar om man vill göra en längre resa, säger han.

Även lägsta lönerna höjs. Månadslönen för den som fyllt 19 år är nu 18 824 kronor, nästa år 19 238 kronor och 19 661 kronor året därpå.

Om arbetsgivaren kräver gymnasial yrkesutbildning och man har ett års sammanlagd anställning i yrket efter utbildningen avslutats och är 19 år är årets lägsta lön 20 348 kronor, nästa år 20 796 kronor och året därpå 21 254 kronor. Även timlönen för de som fyllt 16 och 17 år höjs.

Ersättningarna räknas upp med 2,3 procent 1 juni i år, 2,2 procent 1 april 2018 och 2,0 procent 1 april 2019.

När förhandlingarna inleddes krävde Kommunal att de tillfälliga anställningarna skulle bli färre, att det skulle bli möjligt att besöka hälso- och sjukvård på arbetstid utan remiss och att avtalet skulle få en stupstock, alltså ett datum för när de nya lönerna ska vara klara. De kraven fick facket inte gehör för hos KFS.

– Det är ett givande och ett tagande, de hade försämringar som vi stoppade, säger Lasse Fischer.

Avtalet gäller från 1 april 2017 till den 31 mars 2020.