Förra året märktes minskningen av antalet bärplockare tydligt. Då beviljades 3 326 arbetstillstånd, jämfört med 4 087 tillstånd år 2015. I år har det kommit in 3 145 ansökningar om arbetstillstånd till Migrationsverket, enligt SVT.

En förklaring till minskningen är att priset på blåbär fallit från 20 till 10 kronor per kilo på några år. Det gör att bärplockarna från Thailand har svårt att tjäna mycket pengar, utöver den minimilön de har rätt till enligt kollektivavtalet med Kommunal.

– Det är helt klart mindre attraktivt att komma till Sverige när priserna är låga. Thailändarna tar hellre andra jobb, säger Mats Wingborg, som skrivit flera rapporter om bärplockarnas situation de senaste åren, till SVT.