Detta är också den enda statistiskt säkerställda förändringen bland LO-medlemmarna, sedan den förra SCB-mätningen i november 2016. Då låg Moderaterna på 13,7 procent.

 

För övriga partier är det ganska små förändringar den här gången. Centern minskar en aning medan Liberalerna ökar lite grann. Partisympatierna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ökat medan sympatierna för Miljöpartiet minskat lite.

Även LO-kvinnornas sympatier för Miljöpartiet minskar efter den stora ökningen i den gruppen i novembermätningen.

Sympatierna för Sverigedemokraterna, som ligger stabilt kvar som näst största parti bland LO-medlemmarna, ökar något för andra mätningen i rad, men förändringen är liten.

Kristdemokraterna ligger kvar på samma låga siffra som i förra mätningen.

Feministiskt Initiativ tycks heller inte fått fäste i LO-grupperna, 1,2 procent sympatiserar med något av de övriga partierna, där Fi ingår. Bland kvinnliga LO-medlemmar ligger sympatierna för övriga partier på 1,8 procent.

Tittar man på hela väljarkåren så noteras statistiskt säkerställda ökningar i partisympatier både för Centern och Liberalerna och M-raset är här hela 4,4 procentenheter, även det statistiskt säkerställt.

Den SCB-undersökningen som kom i förra veckan handlade om hur de tillfrågade skulle rösta om det vore riksdagsval i dag. I denna undersökning handlar det om vilket parti man gillar bäst.

Det rödgröna blocket har en större andel partisympatier än det borgerliga blocket. 43,5 procent för S, V och MP jämfört med 40,8 procent för allianspartierna, där dessutom KD ligger under riksdagsspärren.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.