I september inleds förhandlingarna om ett nytt bussbranschavtal med de privata arbetsgivarna i Sveriges Bussföretag.

Parterna har redan nu överlämnat avtalskraven till varandra. Och mycket känns igen från tidigare år. Mycket handlar om arbetstiden.

Kommunal vill bland annat ha kortare ramtid, längre dygnsvila och att förare börjar och slutar på samma plats.

Arbetsgivarna vill ha flexiblare regler för när raster ska tas ut och att rasten tas bort från uppräkningstiden. Dessutom vill de kunna göra individuella överenskommelser om arbetstidens förläggning om fridagar, raster, pauser och ramtid.

När det gäller löner vill Kommunal ha en sjätte högre löneklass för dem som har arbetat mer än åtta år.

Arbetsgivarna kräver absolut fredsplikt med förbud till sympatiåtgärder inom bussbranschen när Kommunal eller andra förbund är i konflikt inom andra avtalsområden.