Det är den årliga sammanställningen av antalet arbetssjukdomar och arbetsolyckor som nu presenteras. Statistiken bygger på antalet anmälningar till Försäkringskassan och visar att olyckorna ökar samtidigt som sjukdomarna minskar totalt sett.

Men än var tredje arbetssjukdom uppges vara orsakad av hur arbetsgivaren organiserar arbetet och av relationer på jobbet, så som mobbning och samarbetsproblem. Av kvinnors anmälningar beror 46 procent av fallen på de här orsakerna. Och den totala minskningen av arbetssjukdomar beror nästan uteslutande på att män blir friskare, där är minskningen 8 procent. Minskningen bland kvinnor är bara 1 procent. Sammanlagt anmäldes drygt 11 800 fall av arbetssjukdomar förra året. Arbetsolyckorna var fler, drygt 34 600 fall.