Brandmannen fick en hjärtinfarkt 2015 och sjukskrevs. När han kom tillbaka till arbetet fick han inte rök- och kemdyka innan en tjänstbarhetsbedömning genomförts. Den visade senare att brandmannen av hälsoskäl inte kan rök- och kemdyka.

Räddningstjänsten gjorde en omplaceringsutredning och fann att det inte fanns någon ledig tjänst han kan omplaceras till. Detta eftersom Räddningstjänsten kräver att alla brandmän ska kunna kem- och rökdyka.

Kommunal menar att uppsägningen av brandmannen är felaktig. Förbundet tycker att kravet om alla ska brandmän ska klara att kem- och rökdyka är obefogat och överdrivet. Kommunal anser därför att brandmannen kan jobba kvar.

Men Arbetsdomstolen gick på Räddningstjänstens linje och kom fram till att uppsägningen var riktig.