Flera tidigare studier har visat att det viktigaste är att bryta stillasittandet, även om man bara kliver upp ur soffan för en lättare aktivitet – som att diska. Den här studien visar att det inte gjorde någon större skillnad hur länge man sitter still. De stora hälso-vinsterna kom i stället av ordentlig motion.

Studien gjordes på 120 kvinnor över 65 år, eftersom de sitter still mycket och har hög risk för hjärt- kärlsjukdom.