SVAR: Om du arbetar som timanställd har du en allmän visstidsanställning med timlön och det innebär att du bara är anställd för de arbetspass ni kommit överens om.

Har ni exempelvis kommit överens om att du ska arbeta tisdag och onsdag nästa vecka är det just dessa pass du är anställd för. Du kan tacka nej till flera pass och du har ingen uppsägningstid. 

Jag vet inte vilket avtal du går på, men semesterersättningen betalas oftast ut i samband med lönen varje månad. Om så är fallet har du inga sparade betalda semesterdagar, vilket ska framgå på din lönespecifikation.

Men går du på en fast rad är frågan om du har rätt anställningsform. Jag tycker du ska kontakta ditt lokala fack för att få mer information. De kan hjälpa dig med att gå igenom ditt anställningsavtal och se om det faktiskt stämmer överens med hur du arbetar.

Elisabeth Haug,
ombudsman på Kommunal