SVAR: Inför avtalsrörelsen 2016 fanns förslag om att uppsägningstiden skulle vara lika lång för alla våra medlemmar på kommun- och landstingsområdet. Så har det inte varit tidigare, det har sett olika ut för olika yrkesgrupper. Avtalsdelegationen rekommenderade förbundsstyrelsen att gå fram med detta yrkande i avtals­rörelsen, vilket vi också gjorde. Den nya konstruktionen innebär att det är längre uppsägningstid för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Om den upplevs som obekväm för våra medlemmar finns möjlighet att skriva avtalsförslag om detta inför avtalsrörelsen 2019. Det finns också alltid möjlighet för en anställd att fråga arbetsgivaren om det är okej med en kortare uppsägningstid vid behov.

Ameli Anderssson,
ombudsman på Kommunal