SVAR: Jag gissar att du ­arbetar inom omsorgen åt en kommun och du omfattas då av en särskild bilaga, som reglerar ­ersättningen för journätter. Bilagan i sin tur bygger på ersättningarna för obekväm tid i AB (Allmänna Bestämmelser) som gäller för dig och alla som jobbar under det avtalet. 

Men bara halva tiden under ett jourpass räknas som arbetstid med full lön och fullt ob medan resten av jourpasset, då arbete inte ska utföras, ersätts med jourersättning. 

Trots att man är på sin arbetsplats hela jourpasset beräknas man alltså arbeta mindre än halva tiden av passet och för den tiden får man lön och ob-ersättning. Arbetsgiv­aren vill dock inte betala lön för anställda som inte utför arbete.

Maria Hansson, 
ombudsman på Kommunal