SVAR: Förkortningen OSA står för skyddat arbete hos ­offentlig arbetsgivare. Anställningen är en vanlig anställning, men den ska vara anpassad efter ens särskilda behov och kan antingen vara en tillsvidare- eller en tids­begränsad anställning. På sikt ska anställningen kunna leda till att man får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsgivaren kan få ekonomisk ersättning för den som anställs och då normalt för ett år i taget. Arbetet får inte vara inom verksamhet som är utsatt för konkurrens och man har rätt till lön och anställningsförmåner enligt kollektivavtal. Lönen förhandlas lokalt. Kontakta ditt lokala fack så får du mer information!

Lena Byström,
ombudsman på Kommunal