SVAR: Arbetsgivare brukar ta till avstängning med arbetsbefrielse under utredning av Lex Sarah-ärenden. Det är viktigt att kolla upp om man har lön under arbetsbefrielsen. Ta kontakt med din fackliga företrädare för att reda ut vad som gäller för just dig, om det är du som är föremål för utredningen.

Lars-Sture Johansson,
ombudsman på Kommunal