SVAR: Enligt arbetstidslagen har alla arbetstagare rätt till en dygnsvila om minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Det är möjligt att lägga ut den sammanhängande dygnsvilan i början av en 24-timmarsperiod för att nästa period lägga ut ledigheten i slutet av perioden. Arbetsgivaren kan välja klockslag när 24-timmarsperioden ska börja och sluta. Det är möjligt att göra avsteg från dygnsviloregeln genom kollektivavtal. I mitt svar utgår jag från reglerna i arbetstidslagen.  Arbetar du natt mellan måndag och tisdag 22.00-06.00 och dessförinnan har haft minst elva timmars sammanhängande ledighet, sedan deltar i planeringsdag tisdag 12.00-16.00 och därefter har minst elva timmars sammanhängande ledighet – då bryter arbetsgivaren inte mot regeln om dygnsvila i arbetstidslagen. 

Ligger planeringsdagen där­emot mellan två nattpass och du ska arbeta natten mellan tisdag och onsdag 22.00 och 06.00 också efter planeringsdagen, då är läget ett annat. Då får du inte elva timmars sammanhängande dygnsvila per 24-timmarsperiod oavsett vilket klockslag arbetsgivaren väljer för perioden. Arbetsgiv­aren bryter alltså mot regeln om dygnsvila i arbetstidslag­en om du deltar på planeringsdagen och inte får ledigt natten efter planeringsdagen.

Arbetstidslagen innehåller inga regler om hur sådan ledighet ska ersättas, men sådana regler kan finnas i kollektivavtal. Den text du citerar är troligen hämtad ur ett kollektivavtal.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd, expert på lagar, avtal och rättshjälp