SVAR: En arbetstagare har en arbetsskyldighet inom arbetsgivarens samtliga verksamheter och det innebär att du ska utföra de arbetsuppgifter arbetsgivaren säger åt dig att utföra. Begränsningen kan vara ditt anställningsavtal och/eller det centrala kollektivavtalet och självklart ska du ha kvalifikationer för att utföra arbetet. Det här gäller när arbetsgivaren vill att du ska göra andra arbetsuppgifter än dem du gör i dag. Du frågar om arbetsgivaren kan tvinga dig att göra fler arbetsuppgifter utan att öka lönen. Det handlar då om vilken arbetsgivare du har och vilket kollektivavtal du omfattas av.  Förbundet tecknar närmare 70 centrala kollektivavtal om lön, som ser olika ut. Ditt lokala Kommunal kan hjälpa dig med ett mer exakt svar.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal