SVAR: Frågor vi får från medlem och som vi besvarar ska inte skickas till arbetsgivaren.

Undantaget är ju om medlemmen uttryckligen vill att vi tar kontakt med arbetsgivaren i det aktuella ärendet. Men facket ska ju även då inte skicka med den mejlkonversation som varit. Ta kontakt med oss, så vi får ta tag i detta, eftersom det inte fungerat!

Stig Persson,
lokalkontorschef på Kommunal