SVAR: Det finns inget i våra kollektivavtal som ger rätt till betald ledighet i ett sådant fall som du beskriver. I de flesta kollektivavtal står det att man kan bli beviljad permission vid nära anhörigs sjukdom och bortgång. Som mor- eller farförälder kan du ansöka om ersättning för vård av sjukt barn hos Försäkringskassan, om föräldrarna inte kan vara hemma med det sjuka barnbarnet och du behöver passa det. Det finns dock möjlighet till anhörigstöd som man får ansöka om hos kommunen. Ta kontakt med din kommun för mer information, om det kan vara en möjlighet för er i denna situation.

Marie Boström,
ombudsman på Kommunal